K520 - 0.5" - Solenoid

K52 Series Solenoid Valves – AquaMatic / AqMatic – Common Configurations
SKU Model Number Diaphragm / Seal&Disc NO SAO SAC LS PI EO EC IP DD Voltage
1071069 K520-X201-1401D Buna N / EP X X X 115V/60H
1076543 K520-X201-1401F Buna N / EP X X X 24V/60H
1071070 K520-X201-1402D Buna N / EP X X X 115V/60H
3020631 K520-X201-1402E Buna N / EP X X X 220V/50H
1076544 K520-X201-1402F Buna N / EP X X X 24V/60H
4500184 K520-X201-1403D Buna N / EP X X X 115V/60H
1076545 K520-X201-1403E Buna N / EP X X X 220V/50H
4500707 K520-X201-1403F Buna N / EP X X X 24V/60H
4500023 K520-X201-1405D Buna N / EP X X X 115V/60H
1237943 K520-X201-2401D FKM / FKM X X X 115V/60H
3022365 K520-X201-5403D Buna N / FKM X X X 115V/60H
1079608 K520-X201-5403E Buna N / FKM X X X 220V/50H
3021329 K520-X201-6401D Buna N / Butyl X X X 115V/60H
1071073 K520-X201-6403D Buna N / Butyl X X X 115V/60H
1076547 K520-X202-1401D Buna N / EP X X X 115V/60H
3032879 K520-X202-1401F Buna N / EP X X X 24V/60H
1076548 K520-X202-1403E Buna N / EP X X X 220V/50H
1268219 K520-X211-1402D Buna N / EP X X X X 115V/60H
4500121 K520-X221-1403F Buna N / EP X X X X 24V/60H
Approximate Ship Weight 3.5 Lbs

Showing 1–19 of 27 results